Reset olejového intervalu Octavia 3

Pokud jste vlastníkem vozu Škoda Octavia 3 (včetně variant RS a Scout) a potřebujete resetovat olejový interval, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na budících stiskněte a podržte tlačítko “0.0 / SET” na straně tlačítka “SET”.
  2. Otočte klíčkem nebo stiskněte startovací tlačítko (bez spojky) a podržte ho stisknutým. Zároveň uvolněte tlačítko “0.0 / SET”.
  3. Počkejte, až se na displeji budíků zobrazí hláška “VYNULOVAT OLEJOVÝ SERVIS?”.
  4. Stisknutím tlačítka “0.0 / SET” potvrďte vynulování olejového intervalu.
  5. Auto potvrdí úspěšné vynulování olejového intervalu zobrazením zprávy “Olejový servis vynulován.”
  6. Vypněte zapalování.

Tento postup resetování olejového intervalu je velmi jednoduchý a bude fungovat na většině variant Octavie 3. Pamatujte si, že pravidelná údržba vašeho vozidla je klíčem k jeho dlouhodobému provozu, proto je důležité pravidelně měnit olej a další provozní kapaliny.

Pro verze Octavie 3 vybavené digitálními budíky (virtual cockpit) bohužel tento návod nefunguje a je nutné provést reset olejového intervalu pomocí diagnostického zařízení.